voorstellen van burgers

wat:

Inwoners kunnen vragen om een voorstel of een vraag op de agenda van de OCMW- raad te plaatsen.
Het moet wel gaan over beleidsvoering en dienstverlening.
De inwoners moeten dit doen met een gemotiveerde nota met eventueel alle nuttige stukken die de OCMW- raad kunnen voorlichten.
Het verzoek moet worden gesteund door ten minste 327 inwoners ouder dan 16 jaar.

hoe dit indienen:

Het verzoek wordt ingediend met een formulier dat het OCMW- bestuur ter beschikking stelt en aangetekend verzendt naar het OCMW. Het moet de naam, de voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft. De voorzitter van de OCMW- raad gaat na of aan die voorwaarde voldaan is.

wanneer wordt dit behandeld op de OCMW- raad:

Het verzoek moet minstens 20 dagen voor de dag van de vergadering van de OCMW- raad bij het OCMW ingediend zijn om in de eerstvolgende OCMW- raad te kunnen worden behandeld. Zo niet wordt het verzoek behandeld op de daarop volgende vergadering van de raad.

De OCMW- raad doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid voor de in het verzoekschrift opgenomen voorstellen en vragen. Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de raad welk gevolg eraan wordt gegeven en hoe het wordt bekend gemaakt.