aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

rechtspositieregeling

Door de gewijzigde Vlaamse regelgeving in 2011 was het OCMW genoodzaakt de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement aan te passen.

Deze gewijzigde regelgeving was dwingend van aard.

Er worden nu drie personeelsgroepen onderscheiden (cfr eerste kolom). De personeelsleden van groep 3 die reeds aangeworven waren vóór 1 januari 2011 genieten een overgangsregeling (personeelsgroep 3b).

Hoe deze tabel lezen?

1. zoek jouw functie in de tweede kolom of klik hier (pdf, 394.5 kB)

2. kijk wanneer je aangeworven bent in de derde kolom.

3. klik op de linken in de vierde en vijfde kolom om jouw specifieke rechtspositieregeling met bijlagen terug te vinden. (artikel 1 geeft telkens uitsluitsel wie tot welke personeelsgroep behoort).

PERSONEELSGROEP

FUNCTIES

AANGEWORVEN

RECHTSPOSITIEREGELING

BIJLAGEN RPR

REGELGEVING

1. gemeenschappelijke functies

(met het gemeentebestuur)

alle functies die niet behoren

tot 2 of 3

voor of na

1 januari 2011

versie 20 juni 2017 * (pdf, 979.6 kB) (application/pdf, 979.6 kB, info)

bijlagen (pdf, 6.7 MB) (application/pdf, 6.7 MB, info)

artikel 104 §1

OCMW-decreet

2. specifieke functies voor het OCMW

& decretale graden

alle functies die niet behoren

tot 1 of 3

voor of na

1 januari 2011

versie 20 juni 2017 * (pdf, 979.6 kB)(application/pdf, 979.6 kB, info)

bijlagen (pdf, 6.7 MB) (application/pdf, 6.7 MB, info)

artikel 104 §2

OCMW-decreet

3a. Vlaams en/of federaal gefinancierde functies/voorzieningen of in mededinging met andere marktdeelnemers

het voltallige personeel van alle thuiszorgdiensten

het voltallige personeel van de gehele buitenschoolse kinderopvang

na

1 januari 2011

versie 20 juni 2017 * (pdf, 975.3 kB) (application/pdf, 975.3 kB, info)

bijlagen (pdf, 6.5 MB) (application/pdf, 6.5 MB, info)

artikel 104 §6

OCMW-decreet

3b. Vlaams en/of federaal gefinancierde functies/voorzieningen of in mededinging met andere marktdeelnemers (overgangsregeling)

het voltallige personeel van alle thuiszorgdiensten

het voltallige personeel van de gehele buitenschoolse kinderopvang

vóór

1 januari 2011

versie 20 juni 2017 * (pdf, 975.3 kB) (application/pdf, 975.3 kB, info)

bijlagen (pdf, 6.5 MB) (application/pdf, 6.5 MB, info)

artikel 104 §6

OCMW-decreet

overgangsregeling