meerjaren- en jaarplan

In het meerjarenplan ‘OCMW - meerjarenplan 2014-2019’ (pdf, 333.6 kB) vind je een overzicht van de strategische beleidslijnen van het OCMW. Deze zijn uitgewerkt in operationele doelstellingen en in actiepunten.
De financiële vertaling van de OCMW –beleidsplannen wordt uitgewerkt in het “OCMW – budget”.