verslag vast bureau

Vast bureau van 18/9/2019- verslag 

Hierbij vindt u een verslag over de belangrijkste beslissingen van het vast bureau.

01. Secretariaat en juridische zaken: kennisgeving van de besluiten van de algemeen directeur
van 5 september 2019.

Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur van 5 september 2019.

02. Mededelingen.

Er zijn geen mededelingen.

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van 30 dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoepassing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering).