agenda OCMW-raad

Beste inwoner,

In toepassing van artikel 30 van het OCMW- decreet van 19 december 2008, wordt de Raad van het OCMW samengeroepen op dinsdag 16 januari 2018, om 18.30 uur in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis, Heldenplein 1.

openbare vergadering

Dagorde dd. 22/12/2017:

 1. Aanpassing OCMW-meerjarenplan 2014-2020: definitieve vaststelling na gunstig advies van CBS.

 2. Budget 2018: definitieve vaststelling na gunstig advies van CBS.

Dagorde dd. 8/01/2018:

 1. Besluit tot oprichting van een Bijzonder Comité voor de BKO voor bepaalde duur.

 2. Verkiezing van de leden van het Bijzonder Comité van de BKO.

 3. Bevoegdheidsomschrijving en werkingsmodaliteiten van het Bijzonder Comité voor de BKO.

 4. Beheersovereenkomst tussen gemeentebestuur en OCMW Heusden-Zolder betreffende de gemeenschappelijke invulling van de functie van gemeente- en OCMW-secretaris voor beide besturen door de gemeentesecretaris.

 5. Intentieverklaring over de samenwerking voor de versterking van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

 6. Vernieuwing netwerkbekabeling OCMW - goedkeuring gunning.

 7. Aanleg van een wervingsreserve voor diverse functies in contractueel dienstverband met voltijdse/deeltijdse prestaties.

 8. Mededelingen.

besloten vergadering

 1. Steunaanvragen (eventueel).

 2. Mededeling verslagen BCSD en notulen secretarisbesluiten;

  2.2 Mededeling van de beslissingen van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst;

  2.3 Mededeling van de beslissingen van het Secretarisbesluit.

 3. Visering en uitvoerbaarstelling dwangbevel – beslissingen BCSD.

 4. Mededelingen.

De dossiers worden ter beschikking gesteld ter zetel van het OCMW in overeenstemming met artikel 40 van het OCMW- decreet van 19 december 2008.

Namens het OCMW:

Felix Maes, secretaris
Elke Gijbels, voorzitter