agenda OCMW-raad

Beste inwoner,

In toepassing van artikel 175 van het OCMW- decreet van 19 december 2008, wordt de Raad van het OCMW samengeroepen op dinsdag 19 juni 2018, om 18.30 uur in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis, Heldenplein 1.

openbare vergadering

 1. Vaststelling jaarrekening 2017.

 2. Aanleg van een wervingsreserve voor diverse functies in contractueel dienstverband met voltijdse/deeltijdse prestaties.

 3. Samenwerkingsovereenkomst CGG.

 4. Samenwerkingsovereenkomst vzw landelijke kinderopvang.

 5. Gebruikovereenkomst ikv bijgebouw BKO Berkenbos.

 6. Privacyverklaring.

 7. Afsprakennota's besteding middelen SALK en SCF 2018.

 8. Mededelingen.

besloten vergadering

 1. Steunaanvragen (eventueel).

 2. Mededeling verslagen BCSD en notulenvan de besluiten van de algemeen directeur;

  1. Mededeling van de beslissingen van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst;

  2. Mededeling van de besluiten van de algemeen directeur.

 3. Toegangsrechten BelfiusWeb.

 4. Kennisgeving rangorde wervingsreserve voor de functie van "coördinator thuiszorgdiensten" met een geldigheidsduur van twee jaar in contractueel dienstverband met voltijdse/deeltijdse prestaties.

 5. Aanvraag tot een contractuele tewerkstelling in het kader van de OCMW-projecten, per 1 juli 2018 als "coördinator thuiszorgdiensten" met 4/5de prestaties, binnen de thuiszorgdiensten en voor onbepaalde duur.

 6. Kennisgeving van de verbreking van de aangegane arbeidsovereenkomst per 1 juni 2018 omwille van definitieve medische ongeschiktheid voor het overeengekomen werk en het niet meer in staat zijn om enig ander of aangepast werk bij het OCMW uit te voeren.

 7. Mededelingen.

De dossiers worden ter beschikking gesteld ter zetel van het OCMW in overeenstemming met artikel 40 van het OCMW- decreet van 19 december 2008.

Namens het OCMW:

Yvo Aerts, algemeen directeur
Elke Gijbels, voorzitter