agenda OCMW-raad

Beste inwoner,

In toepassing van artikel 30 van het OCMW- decreet van 19 december 2008, wordt de Raad van het OCMW samengeroepen op dinsdag 17 april 2018, om 18.30 uur in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis, Heldenplein 1.

openbare vergadering

 1. Vervulling van de vacante betrekking van "administratief medewerker" binnen de administratieve diensten van het OCMW (onthaal) in contractueel dienstverband via de procedure van aanwerving (met aanleg wervingsreserve).
 2. Samenwerking St.-Vincentius.
 3. Vervoer naar de XXL-opvang: alternatief.
 4. BKO: Aanvraag opvang kinderen wijkschool (kleuterschool) Ubbersel.
 5. Mededelingen.

besloten vergadering

 1. Steunaanvragen (eventueel).

 2. Mededeling verslagen BCSD en notulen secretarisbesluiten;

  1. Mededeling van de beslissingen van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst;

  2. Mededeling van de beslissingen van het Secretarisbesluit.

 3. Kennisgeving tot verbreking met onderlinge toestemming van de arbeidsovereenkomst (RD 25/11/2008) voor onbepaalde duur, per 26 maart 2018.

 4. Aanvraag tot verbreking met onderlinge toestemming van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur (VB 25/01/2010) per 1 mei 2018.

 5. Aanvraag tot definitieve ambtsneerlegging per 1 november 2018 ingevolge het bereiken van de leeftijd tot vervroegde pensionering.

 6. Mededelingen.

De dossiers worden ter beschikking gesteld ter zetel van het OCMW in overeenstemming met artikel 40 van het OCMW- decreet van 19 december 2008.

Namens het OCMW:

Felix Maes, secretaris
Elke Gijbels, voorzitter

In toepassing van artikel 30 van het OCMW- decreet van 19 december 2008, wordt de Raad van het OCMW samengeroepen op maandag 23 april 2018, om 17.30 uur in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis, Heldenplein 1.

openbare vergadering

 1. Toelichting bij de nieuwe regelgeving inzake informatieveiligheid, de zogenaamde GDPR.
 2. Integratie van gemeente en OCMW: stand van zaken.

De dossiers worden ter beschikking gesteld ter zetel van het OCMW in overeenstemming met artikel 40 van het OCMW- decreet van 19 december 2008.

Namens het OCMW:

Felix Maes, secretaris
Elke Gijbels, voorzitter