agenda OCMW-raad

Beste inwoner

Hieronder vindt u de dagorde van de OCMW-raad die wordt samengeroepen op donderdag 31 januari 2019, om 19 uur in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis, Heldenplein 1.

Dagorde:

openbare vergadering

 1. Afvaardiging in het SEL.

 2. Afvaardiging in het LAC.

 3. Afvaardiging in het CAD.

 4. Afvaardiging in het SVPWL vzw.

 5. Afvaardiging in de vzw SVK Heusden-Zolder.

 6. Afvaardiging bij Ethias.

 7. Afvaardiging bij Onesto Kredietmaatschappij NV.

 8. Afvaardiging bij Audio.

 9. Afvaardiging bij LSB².

 10. Budget 2019: definitieve vaststelling na gunstig advies van CBS.

 11. Integratie gemeente en OCMW: beheersovereenkomst.

 12. Integratie gemeente en OCMW: wijziging visienota – goedkeuring.

 13. Mededelingen.

besloten vergadering

1. Aanstelling van twee raadsleden tot voogd en toeziende voogd in toepassing van de wettelijke voogdijregeling voorzien in de OCMW- wet.

2. Bekrachtiging van de verbreking met onderlinge toestemming van de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur per 3 januari 2019 ingevolge het vinden van een andere job.

3. Mededelingen.

Mario Borremans, voorzitter

Yolanda Paulussen, algemeen directeur wnd.