aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

agenda OCMW-raad

Beste inwoner

In toepassing van artikel 74, juncto artikel 19 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, wordt de Raad van het OCMW samengeroepen op donderdag 12 december 2019, om 19.30 uur in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis, Heldenplein 1.

Dagorde:

OPENBARE ZITTING

OZ.1.

Secretariaat en juridische zaken - goedkeuring notulen vorige vergadering

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de notulen van vorige vergadering van 12 december 2019 goed te keuren.

OZ.2.

Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

De OCMW- raad neemt kennis van de verslagen van de algemene vergadering van Audio.

OZ.3.

Ondersteuning - Audio: evaluatieverslag 2013-2018 - goedkeuring

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om het evaluatieverslag 2013-2018 van de welzijnsvereniging Audio goed te keuren.

OZ.4.

BKO - indexering tarieven BKO 2020

De OCMW- raad neemt kennis van de geïndexeerde tarieven per 1/1/2020.

Mario Borremans, voorzitter

Yolanda Paulussen, algemeen directeur wnd.