agenda OCMW-raad

Beste inwoner

In toepassing van artikel 74, juncto artikel 19 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, wordt de Raad van het OCMW samengeroepen op donderdag 27 juni 2019, om 19 uur in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis, Heldenplein 1.

Dagorde:

OPENBARE ZITTING

  1. Mededelingen.

  2. Secretariaat en juridische zaken: integratie gemeente en OCMW: rapportering aan de OCMW- raad.

    De OCMW- raad neemt kennis van de voortgang van het integratie-traject.

  3. Sociaal huis: afvaardiging zorgcircuit kinderen en jongeren West –Limburg –goedkeuring.

    Aan de OCMW- raad wordt gevraagd om deze afvaardiging goed te keuren.

De dossiers worden ter beschikking gesteld ter zetel van het gemeentehuis in overeenstemming met artikel 75 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Mario Borremans, voorzitter

Yolanda Paulussen, algemeen directeur wnd.