agenda OCMW-raad

Beste inwoner,

In toepassing van artikel 30 van het OCMW- decreet van 19 december 2008, wordt de Raad van het OCMW samengeroepen op dinsdag 16 oktober 2018, om 18.30 uur in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis, Heldenplein 1.

openbare vergadering

 1. Budgetwijziging 2018.
  De OCMW-raad bespreekt de budgetwijziging 2018.

 2. Interne controlesysteem OCMW - jaarlijkse rapportage aan de raad.
  De OCMW-raad neemt kennis van de jaarlijkse rapportage van het interne controlesysteem.

 3. Verlenging samenwerkingsovereenkomst mbt Ikaros voor 2019.
  De OCMW-raad besluit tot een verdere samenwerking in 2019 met Daidalos vzw voor het project Ikaros.

 4. Mededelingen.

besloten vergadering

 1. Steunaanvragen (eventueel).

 2. Mededeling verslagen BCSD en notulen van de besluiten van de algemeen directeur;

  1. Mededeling van de beslissingen van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst;

  2. Mededeling van de besluiten van de algemeen directeur.

 3. Kennisgeving van de verbreking met onderlinge toestemming van de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur per 1 oktober 2018 ingevolge het vinden van een andere, meer passende job.

 4. Aanvraag tot opzegging van de aangegane arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur en addendum binnen de thuiszorgdiensten met ingang van 22 oktober 2018.

 5. Mededelingen.

De dossiers worden ter beschikking gesteld ter zetel van het OCMW in overeenstemming met artikel 40 van het OCMW- decreet van 19 december 2008.

Namens het OCMW:

Yolanda Paulussen, algemeen directeur wnd.
Elke Gijbels, voorzitter

Beste inwoner,

In toepassing van artikel 30 van het OCMW- decreet van 19 december 2008, wordt de Raad van het OCMW samengeroepen op maandag 22 oktober 2018, om 19 uur in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis, Heldenplein 1.

openbare vergadering

 1. Kennisgeving van de vooruitgang van het integratietraject met toelichting omtrent de methodische benadering, tijdslijn en het voorstel van de nieuwe organisatievorm.
  De OCMW-raad neemt kennis van de vooruitgang van het integratietraject met het gemeentebestuur, omtrent de methodische benadering, tijdslijn en het voorstel van de nieuwe organisatievorm.

 2. Integratie gemeente en OCMW: goedkeuring organisatiemodel.
  De OCMW-raad keurt het organisatiemodel goed, uitgewerkt onder begeleiding van Möbius, om als basis te dienen voor het verder ontwikkelen van een organogram voor een eengemaakte organisatie, waaraan in een verdere uitwerking concretere functies dienen gekoppeld te worden.

De dossiers worden ter beschikking gesteld ter zetel van het OCMW in overeenstemming met artikel 40 van het OCMW- decreet van 19 december 2008.

Namens het OCMW:

Yolanda Paulussen, algemeen directeur, wnd.
Elke Gijbels, voorzitter