agenda OCMW-raad

Beste inwoner

In toepassing van artikel 74, juncto artikel 19 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, wordt de Raad van het OCMW samengeroepen op donderdag 23 mei 2019, om 19 uur in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis, Heldenplein 1.

Dagorde:

OPENBARE ZITTING

  1. Mededelingen

  2. Financiën: vaststelling jaarrekening 2018

    De OCMW-raad wordt gevraagd de jaarrekening 2018 vast te stellen.

  3. Algemene leiding/secretariaat en juridische zaken:

    De OCMW-raad wordt gevraagd de deontologische code van de legislatuur 2013-2018 op te heffen en de deontologische code voor de lokale mandatarissen van Heusden-Zolder voor de legislatuur 2019-2024 goed te keuren.

  4. Bijkomend agendapunt ingediend door Herwig Hermans, Hans Zegers, Ann Leyssens, Simonne Janssens-Vanoppen:

    Het strikt opvolgen van de handelingen van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De dossiers worden ter beschikking gesteld ter zetel van het gemeentehuis in overeenstemming met artikel 75 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Mario Borremans, voorzitter

Yolanda Paulussen, algemeen directeur wnd.