verslag

OCMW- raadsvergadering van 17/04/2018- verslag

Hierbij vindt u een verslag over de belangrijkste beslissingen van het openbaar gedeelte van deze vergadering.

De genomen beslissingen zijn ter inzage op het secretariaat.

OPENBARE ZITTING

1. Aanleg van een wervingsreserve voor de functie van "administratief medewerker" in contractueel dienstverband met voltijdse/deeltijdse prestaties.

De OCMW-raad besluit tot aanleg van een wervingsreserve voor de graad van "administratief medewerker" in contractueel dienstverband met voltijdse/deeltijdse prestaties.

2. Samenwerking St.-Vincentius.

De OCMW-raad is geïnformeerd over het overleg dat plaatsvond tussen St.-Vincentius en het OCMW naar aanleiding van de problematiek van het niet afhalen van voedselpakketten.

Het OCMW engageert zich om een vormings- en begeleidingstraject door TAO vzw ten laste te nemen mocht St.-Vincentius dergelijke vorming en advies wensen in te schakelen.

3. Vervoer naar de XXL-opvang: alternatief.

De OCMW-raad besluit het vervoer voor XXL te koppelen aan het vervoer van het dagverzorgingscentrum.

4. BKO: aanvraag opvang kinderen wijkschool (kleuterschool) Ubbersel.

De OCMW-raad beslist in het vervoer te voorzien tussen de opvanglocatie van 't Klim-Op-Ke in Heusden en de wijkschool van de toverfluit in Ubbersel.