verslag OCMW-raad

OCMW- raadsvergadering van 18/12/2018- verslag

Hierbij vindt u een verslag over de belangrijkste beslissingen van het openbaar gedeelte van deze vergadering.

De genomen beslissingen zijn ter inzage op het secretariaat.

OPENBARE ZITTING

1. Aanvraag tot aanpassing van artikel 210 van de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel voor wat betreft de verhoging van de maaltijdcheques van 6,00 euro naar 7,00 euro voor het OCMW-personeel en een verhoging van maaltijdcheques van 7,00 naar 8,00 euro voor de begeleid(st)ers van de buitenschoolse kinderopvang per 1 januari 2019.

De OCMW-raad keurt de voorgestelde aanpassing van de maaltijdcheques goed.

2. Aanvraag tot besteding VIA-middelen 2018.

De OCMW-raad neemt kennis van de ingediende aanvraag en besluit tot besteding van deze middelen voor de bestaande werkgeversbijdrage maaltijdcheques, verhoogde maaltijdcheques van begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang en bestaande tweede pensioenpijler.

3. Toelage aan groepen van raadsleden- OCMW.

De OCMW-raad besluit tot het toekennen van een toelage aan groepen van leden van de OCMW- raad, conform artikel 36 van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 , nadat kan worden vastgesteld dat de gevraagde  verantwoordingsnota met bewijsstukken en/of verklaringen op eer tijdig werden bezorgd aan de administratie.

4. DVC De Brug: opname-overeenkomst en interne afsprakennota.

De OCMW-raad besluit tot aanpassing van de bestaande opname-overeenkomst en de interne afsprakennota van het Dagverzorgingscentrum De Brug.

5. De Rijzillen: samenwerkingsovereenkomst Wit-Gele Kruis.

De OCMW-raad besluit tot het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst met het Wit-Gele Kruis Limburg houdende de telefonische ondersteuning bij technische problemen in de seniorenwoningen De Rijzillen.

6. Kennisgeving: indexering tarieven buitenschoolse kinderopvang 't Klim-Op-Ke.

De OCMW- raad neemt kennis van geïndexeerde tarieven voor de buitenschoolse kinderopvang per 1 januari 2019.

7. Kennisgeving inplantingsstudie nieuwbouw BKO Boekt.

De OCMW- raad neemt kennis van de studie van architectenbureau Frederix in het kader van de inplanting van een nieuwbouw voor de buitenschoolse opvang in Boekt.

8. Kennisgeving van annulatie van de aanleg van een wervingsreserve voor de functies "coördinator thuiszorgdiensten" en "deskundige sociale dienst".

De OCMW-raad besluit tot annulatie van de aanleg van een wervingsreserve voor de functies "coördinator thuiszorgdiensten" en "deskundige sociale dienst".