verslag

OCMW- raadsvergadering van 21/08/2018- verslag

Hierbij vindt u een verslag over de belangrijkste beslissingen van het openbaar gedeelte van deze vergadering.

De genomen beslissingen zijn ter inzage op het secretariaat.

OPENBARE ZITTING

1. Kennisgeving kwartaalrapportage 2de kwartaal 2018.

De OCMW-raad neemt kennis van de kengetallen van de dienstverlening.

2. Kennisgeving Audio jaarrekening 2017.

De OCMW-raad neemt kennis van de jaarrekening 2017 van Audio.

3. Lidmaatschap vereniging Audio - toetreding nieuwe besturen - goedkeuring door de leden.

De OCMW-raad verleent zijn goedkeuring aan de toetreding van nieuwe besturen tot Audio.

4. Aanstelling data protection officer (DPO).

De OCMW-raad stelt C-Smart aan als DPO.

5.  Projectaanvraag samen met OCMW Beringen “gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijding”.

De OCMW-raad beslist om samen met het OCMW van Beringen, dat fungeert als projectverantwoordelijke, een aanvraag in te dienen naar aanleiding van de projectoproep van de POD Maatschappelijke Integratie met betrekking tot ‘gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden’, en verklaart zich akkoord met de uitvoering van het project.

6. Tentoonstelling budget4life: reservatie 2019.

De OCMW-raad beslist de tentoonstelling budget4life te reserveren voor 2019, in samenwerking met andere OCMW’s uit de regio.

7. Integratie dienst financiën - aanpassing boekhouding OCMW - keuze softwareleverancier.

De OCMW-raad neemt kennis van de gelijkschakeling van de boekhouding van het OCMW en de gemeentelijke boekhouding op de dienst financiën en gaat akkoord met de keuze van Remmicom als softwareleverancier.

8. Evaluatie verzekeringsportefeuille.

De OCMW-raad neemt kennis van de evaluatie van de verzekeringsportefeuille en gaat akkoord met de geformuleerde voorstellen van Ethias.

9. Aanstelling van het gemeentebestuur in de procedure van de open offerteaanvraag inzake het afsluiten van een hospitalisatieverzekering voor het OCMW-personeel en SVPWL-personeel per 1 januari 2019 voor een periode van 3 jaar.

De OCMW-raad stemt in tot het voeren van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking inzake het afsluiten van een hospitalisatieverzekering voor het OCMW-personeel en het SVPWL-personeel per 1 januari 2019 voor een periode van 3 jaar. Het gemeentebestuur van Heusden-Zolder wordt aangeduid als opdrachtgevend bestuur.

10. Aanleg van een wervingsreserve voor de functie van "begeleider buitenschoolse  kinderopvang" in contractueel dienstverband met voltijdse/deeltijdse prestaties.

De OCMW-raad besluit tot aanleg van een wervingsreserve voor de functie van "begeleider buitenschoolse kinderopvang" in contractueel dienstverband met voltijdse/deeltijdse prestaties.

11. Voorstudie nieuwbouw buitenschoolse kinderopvang Boekt.

De OCMW-raad gaat akkoord met de uitvoering van een voorstudie door architectenbureau Frederix voor een verdere verkenning van de mogelijke pistes voor een buitenschoolse kinderopvang in Boekt.

12.  Mededeling: tevredenheidsmeting vakantiewerking.

De OCMW-raad neemt kennis van een bevraging naar de tevredenheid over de vakantieopvang die de buitenschoolse kinderopvang wil doen.