verslag OCMW-raad

OCMW- raadsvergadering van 23/5/2019- verslag

Hierbij vindt u een verslag over de belangrijkste beslissingen van het openbaar gedeelte van deze vergadering.

De genomen beslissingen zijn ter inzage op het secretariaat.

OPENBARE ZITTING

1. Financiën: vaststelling jaarrekening 2018.

De OCMW-raad stelt de jaarrekening 2018 vast.

2. Secretariaat en juridische zaken: deontologische code voor de OCMW-raad voor de legislatuur 2019-2024- goedkeuring.

De OCMW-raad heft de deontologische code van de legislatuur 2013-2018 op en keurt de deontologische code voor de lokale mandatarissen van Heusden-Zolder voor de legislatuur 2019-2024, goed.

3. Bijkomend agendapunt: het strikt opvolgen van de handelingen van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De OCMW-raad vraagt aan het vast bureau een speciale opvolging te laten organiseren door de diensten met betrekking tot de handelingen die de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst stelt.

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van 30 dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoepassing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering).