verslag OCMW-raad

OCMW- raadsvergadering van 27/6/2019- verslag

Hierbij vindt u een verslag over de belangrijkste beslissingen van het openbaar gedeelte van deze vergadering.

De genomen beslissingen zijn ter inzage op het secretariaat.

OPENBARE ZITTING

1. algemene leiding/projectteam integratie: integratie gemeente en OCMW: stand van zaken - kennisgeving

De OCMW-raad neemt kennis van de halfjaarlijkse rapportering van de integratie gemeente en OCMW.

2. sociaal huis: afvaardiging zorgcircuit kinderen en jongeren West- Limburg -goedkeuring

De OCMW-raad vaardigt de ambtenaren Koen Clijsters, clusterverantwoordelijke sociaal huis, af als ambtenaar voor het Sociaal Huis voor de opvolging van het Zorgcircuit West-Limburg.

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van 30 dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoepassing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering).