verslag OCMW-raad

OCMW- raadsvergadering van 28/05/2020- verslag

Hierbij vindt u een verslag over de belangrijkste beslissingen van het openbaar gedeelte van deze vergadering.

1. Secretariaat en juridische zaken - goedkeuring notulen

De OCMW-raad keurt de notulen van de OCMW-raadsvergadering van 30 april goed.

2. Secretariaat en juridische zaken - mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3. ICT- en informatiebeheer - raamovereenkomst Stad Brugge - Goedkeuring

De OCMW- raad keurt goed dat er een beroep wordt gedaan op de Stad Brugge als opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomst “ICT Aankoopcentrale – Stad Brugge en andere entiteiten voor drie jaar en driemaal met één jaar verlengbaar”.

4. Ondersteuning - Audio: beslissing tot toetreding andere leden - Goedkeuring

De OCMW-raad keurt de toetreding tot de welzijnsvereniging Audio goed van de volgende besturen: stad Aalst, stad Diksmuide, gemeente Evergem, gemeente Maldegem, gemeente Moerbeke, gemeente Wachtebeke, gemeente Zele, OCMW Diksmuide, OCMW Moerbeke, Zorgvereniging Mintus en Zorgbedrijf Harelbeke.

Een klacht wordt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingediend binnen een periode van 30 dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoepassing van de gemeente van de lijst van de besluiten bij de toezichthoudende overheid (de Vlaamse Regering of de provinciegouverneur namens de Vlaamse Regering).