verslag OCMW-raad

OCMW- raadsvergadering van 28/2/2019- verslag

Hierbij vindt u een verslag over de belangrijkste beslissingen van het openbaar gedeelte van deze vergadering.

De genomen beslissingen zijn ter inzage op het secretariaat.

OPENBARE ZITTING

1. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

2. Dagverzorgingscentrum De Brug: aanpassing opnameovereenkomst – goedkeuring

De OCMW-raad besluit tot aanpassing van de bestaande opnameovereenkomst van het dagverzorgingscentrum De Brug.

3. Subsidieovereenkomst met de VDAB in verband met de opleiding tot zorgkundige – goedkeuring

De OCMW-raad besluit tot het afsluiten van de voorliggende subsidieovereenkomst met de VDAB betreffende de toekenning van een subsidie aan de opleidingcentra voor de opleiding tot zorgkundige 2019 en 2020.