OCMW-raad

1. Voorzitter

De voorzitter leidt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en zit de vergaderingen van raad voor.

2. Leden

De raad voor maatschappelijk welzijn is het orgaan van het OCMW dat de algemene bevoegdheid draagt.
De vergaderingen van de raad zijn gedeeltelijk openbaar. Dit wil zeggen dat buiten de raadsleden andere personen aanwezig kunnen zijn en vrijblijvend luisteren.
Na de openbare vergadering vindt een gesloten vergadering plaats. Daar mogen alleen de raadsleden aan deelnemen.
De raad vergadert in regel elke laatste donderdag van de maand 19 uur.
De raad neemt beslissingen inzake de werking van het OCMW.

Samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn: klik hier.