Bijzonder comité voor de buitenschoolse kinderopvang

Het bijzonder comité voor de buitenschoolse kinderopvang heeft een beleidsadviserende bevoegdheid. In het bijzonder heeft het tot opdracht om een beleidsadvies te formuleren voor een toekomstig financieel haalbaar organisatiemodel dat voorziet in kwaliteitsvolle betaalbare kinderopvang.

Samenstelling van het bijzonder comité voor de buitenschoolse kinderopvang: