onderhoudsplicht

Wat?

Soms is het OCMW verplicht de kosten terug te vorderen op de familie. Dit volgt uit de onderhoudsplicht.

Voor wie?

Wie is onderhoudsplichtig?

· echtgenoten tegenover elkaar;

· ouders tegenover hun kinderen, zolang ze minderjarig zijn of nog recht hebben op kinderbijslag;

· en kinderen tegenover hun ouders, als die in een woonzorgcentrum of een ziekenhuis verblijven.

Als kind ben je samen met je broers of zussen onderhoudsplichtig t.a.v. je ouders bij verblijf in een woonzorgcentrum of ziekenhuis. Als je met drie kinderen bent, ben je dus maar verantwoordelijk voor ten hoogste één derde van de kosten.

Je bent niet onderhoudsplichtig tegenover je broers of zussen. De onderhoudsplicht tussen grootouders en kleinkinderen wordt niet toegepast.

De terugvordering geldt niet wanneer je als onderhoudsplichtige minder verdient dan een bepaald bedrag of wanneer je een belangrijke reden kunt aanhalen, die zowel moreel als financieel van aard kan zijn.

Verdien je wel meer dan het wettelijk vastgestelde bedrag van de onderhoudsplichtgrens, dan wordt je bijdrage berekend volgens je inkomen.

Zowel de onderhoudsplichtgrens als de terugvorderingschalen zijn vastgesteld door het Ministerie van Maatschappelijke Integratie en worden jaarlijks geïndexeerd.

Ouders zijn onderhoudsplichtig tegenover hun minderjarige kinderen, en dat geldt ook wanneer de meerderjarige kinderen gaan studeren. Dan moeten de ouders, natuurlijk volgens hun inkomen, zorgen voor de huisvesting, het onderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding van de kinderen. Die verplichting loopt door tot de kinderen zijn afgestudeerd. Wanneer studenten ons aanspreken, wordt de onderhoudsplicht van de ouders onderzocht.

Contacteer ons

St.-Willibrordusplein 4
3550 Heusden-Zolder
T 011 45 61 50
F 011 45 61 51
Mail ons

Openingsuren

Je kan een afspraak maken via telefoon of mail.

Ook tijdens de openingsuren kan je langskomen om een afspraak te maken.