reservatiereglement vakantie- en schoolvrije dagen

13. Vanaf wanneer tot wanneer kan ik reserveren voor de vakantieopvang? Klik hier voor het antwoord.

14. Vanaf wanneer tot wanneer kan ik reserveren voor opvang op schoolvrije dagen (lokale verlofdagen, pedagogische studiedagen)? Klik hier voor het antwoord.

15. Ben ik zeker van een opvangplaats tijdens vakanties? Is er een reservelijst? Klik hier voor het antwoord.

16. Mijn kind staat op een bepaalde dag op de reservelijst. Wanneer en hoe verneem ik of ik plaats heb? Klik hier voor het antwoord.

17. Blijft de reservelijst geldig? Klik hier voor het antwoord.

18. Ik ben doorgeschoven van de reservelijst naar een opvangplaats maar heb deze plaats niet meer nodig. Klik hier voor het antwoord.

19. De doorschuiving van de reservelijst naar een opvangplaats voldoet niet aan mijn volledige opvangvraag (bijv. heb een hele dag opvang nodig en slechts plaats voor een halve dag of niet alle kinderen in mijn gezin hebben op dezelfde dag plaats). Klik hier voor het antwoord.

20. Moet ik uren doorgeven bij mijn reservatie? Klik hier voor het antwoord.

21. Om hoe laat moet ik mijn kind uiterlijk ophalen bij het reserveren van het voormiddaggedeelte? Klik hier voor het antwoord.

22. Om hoe laat kan ik mijn kind ten vroegste brengen bij het reserveren van het namiddaggedeelte? Klik hier voor het antwoord.

23. Ik heb een ganse dag opvang aangevraagd maar heb maar een halve dag nodig? Klik hier voor het antwoord.

24. Ik heb een ganse dag opvang gereserveerd maar kan vroeger stoppen met werken. Klik hier voor het antwoord.

25. Hoeveel tijd heb ik om mijn reservaties nog (kosteloos) te wijzigen nadat ik ze online heb gedaan? Klik hier voor het antwoord.

26. Hoe kan ik een joker inzetten voor een annulatie? Klik hier voor het antwoord.

27. Hoeveel bedragen de kosten voor annulatie? Klik hier voor het antwoord.

28. Ik krijg telefoon van de opvang om mijn ziek kind op te halen.  Is hiervoor een joker van toepassing? Klik hier voor het antwoord.

29. Waar kan ik het saldo van mijn jokers terugvinden? Klik hier voor het antwoord.

30. Hoeveel jokers worden toegekend? Klik hier voor het antwoord.

33. Kan ik geldig annuleren met een dokters- of werkgeversattest? Klik hier voor het antwoord.

32. Kan een soepele annulatieregeling worden toegepast in geval van langdurende afwezigheid wegens overmacht? Klik hier voor het antwoord.