wie zijn we

’t Klim-Op-Ke is het initiatief voor buitenschoolse kinderopvang van het OCMW.

Onze buitenschoolse kinderopvang richt zich op kinderen van het kleuter- en lager onderwijs.

Ouders kunnen opvang aanvragen als ze:

  • gaan werken;
  • een opleiding volgen;
  • gaan solliciteren;
  • als er nood is aan extra ondersteuning in het gezin.

Een gemotiveerd en geschoold team van kinderbegeleiders (bibo’s) staat klaar om je kind op een kwalitatieve manier op te vangen en een leuke tijd te bieden. De lokalen zijn zo ingericht dat zij uitnodigen tot spel, creativiteit, ontspanning en huiselijkheid. De kinderen kunnen hun huiswerk maken en buiten is er ruimte om naar hartenlust te spelen. De verplaatsingen tussen de school en opvang gebeuren op een veilige manier.

We staan open voor vragen, bemerkingen en suggesties om de opvang in de 5 locaties bij te sturen en te optimaliseren.

Heusden Els met kinderen015