eigen activiteitenaanbod

’t Klim-Op-Ke staat in voor op en top spel plezier. Keuzevrijheid, uitdagende activiteiten, samen spelen en buitenspelen staan centraal in onze werking!

Tijdens de voor en naschoolse opvangmomenten ligt de nadruk op het vrij spel. Sommige kinderen ervaren het naar school gaan als vermoeiend en willen een rustig hoekje opzoeken, anderen vinden het juist heerlik om samen met leeftijdsgenoten te spelen. Weer anderen willen ravotten, zich uitleven of juist gezellig vertoeven in de aanwezigheid van de kinderbegeleiders. De opvanglocaties zijn zo ingericht dat de verschillende spelbehoeften van kinderen aan bod komen.  In het begeleiden van dit vrij spel van kinderen bestaat de taak van de kinderbegeleider vooral uit het stimuleren van kinderen in het spelen.

Tijdens langere opvangmomenten (woensdagnamiddagen, vakanties…) worden er activiteiten aangeboden door de kinderbegeleiders. Dit noemen we “geleide activiteiten”. Al onze activiteiten zijn afgestemd op de ontwikkeling en interesses van de kinderen Omdat we variatie belangrijk vinden, werken we tijdens de vakanties rond thema’s waar de verschillende spelsoorten aan bod komen. In ‘opvang-taal’ noemen we deze spelsoorten fantasiespel, bewegingsspel, constructiespel, expressie. We vinden het belangrijk om de kinderen zoveel mogelijk te betrekken in het organiseren van de activiteiten. Het valt dan ook vaak voor dat de kinderen zelf een creatieve activiteit bedenken.

En waar het allemaal rond draait:

SPELPLEZIER KOMT BIJ ONS OP DE EERSTE PLAATS!

foto activiteiten