inschrijvingsdossier

Nieuwe inschrijvingen:

Voor je kind de eerste keer naar de opvang komt moet het inschrijvingsdossier in orde zijn. Inschrijven kan tijdens onze informatie- en inschrijvingsmomenten of op afspraak.

Het inschrijvingsdossier bestaat uit 3 delen:

  • Inlichtingenfiche kind
  • Inlichtingenfiche gezin
  • Kennisneming huishoudelijk reglement

Deze inschrijvingsformulieren vind je terug op deze website onder de rubriek formulieren/documenten.

Mee te brengen:

  • Het identiteitsbewijs van de in te schrijven kinderen (KIDS-ID)
  • Voor aanvragen sociaal tarief:
    • Gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds: een attest verhoogde tegemoetkoming op te vragen bij je ziekenfonds/mutualiteit
    • Gezinnen met schuldenoverlast: attest van een erkende persoon of instelling voor schuldbemiddeling (OCMW, CAW, advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris)

Wanneer het gaat over de inschrijving van een broertje of zusje volstaat het om de ‘inlichtingenfiche kind’ voor het startende kind in te vullen en aan ons te bezorgen.

Geef de wijzigingen in jullie woon- en/of gezinssituatie steeds tijdig aan ons door, net als nieuwe telefoon-/gsmnummers en andere nuttige of belangrijke informatie.