aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

de vergoedingen

De opleiding is gratis. De lessen en het gebruikte cursusmateriaal worden gratis ter beschikking gesteld. We vragen enkel een waarborg voor de stagekledij en gebruik van badge.

Werkloosheidsuitkering

De opleiding die je wilt volgen is erkend door VDAB. Door een overeenkomst van VDAB met RVA, blijft je recht op een uitkering gegarandeerd.

Verplaatsingsvergoeding

Je kan gebruikmaken van een gratis netabonnement van De Lijn. Dit is één jaar geldig en geef je recht op alle gewone diensten van De Lijn in heel Vlaanderen.

Of, je kan een vergoeding krijgen van 0,15 euro per kilometer (ongeacht het vervoermiddel en vanaf de eerste kilometer). Deze kilometervergoeding is geldig tijdens je opleiding of stage.

Kinderopvangvergoeding

Tijdens je opleiding krijg je je kosten voor voltijdse kinderopvang of buitenschoolse opvang terugbetaald. De opvang moet gebeuren in een erkende instelling.

Stimulanspremie

Je krijgt een stimulanspremie van 1 euro per effectief gevolgd opleidingsuur indien je:

  • als uitkeringsgerechtigde werkloze, bij de start van de opleiding, meer dan één jaar ingeschreven bent als niet-werkende werkzoekende met personen ten laste, of
  • recht hebt op steunverlening met personen ten laste, of
  • een leefloongerechtigde bent met personen ten laste, of
  • een niet-werkende werkzoekende bent met een arbeidshandicap én een inkomensvervangende tegemoetkoming met personen ten laste ontvangt, of
  • een niet-werkende werkzoekende bent met een arbeidshandicap én een invaliditeitsuitkering met personen ten laste ontvangt.