hulp aan gehandicapten

Voor wie?

De tegemoetkoming aan gehandicapten is een maandelijkse uitkering van het Ministerie van Sociale Zaken voor gehandicapte personen tussen 21 jaar en 65 jaar bij wie een vermindering van zelfredzaamheid is vastgesteld.

Wat?

De tegemoetkoming wordt toegekend als aan een aantal medische, administratieve en financiële voorwaarden voldaan is.

Voordelen:

· Officiële attesten met een invaliditeitspercentage om een aantal sociale en fiscale voordelen te kunnen aanvragen.

· Maandelijkse uitkering waarvan het bedrag bepaald wordt naargelang de graad van zelfredzaamheid en de inkomsten.

Hoe aanvragen?

Het administratief dossier wordt samen met de maatschappelijk werker in orde gemaakt, ofwel op het OCMW, ofwel bij je thuis. Daarna wordt het volledige dossier (zowel het medische als het administratieve/financiële dossier) door ons naar het Ministerie van Sociale Zaken gestuurd. Je kan door hun opgeroepen worden voor een medische controle.

Naast hoger genoemde voordelen zijn er nog heel wat fiscale en sociale voordelen.

Contacteer ons

St.-Willibrordusplein 4
3550 Heusden-Zolder
T tel. 011 45 61 50
F fax 011 45 61 51
Mail ons

Openingsuren

Je kan een afspraak maken via telefoon of mail.
Ook tijdens de openingsuren kan je langskomen om een afspraak te maken.