de voorwaarden

De opleiding richt zich op iedere werkzoekende die interesse heeft in de verzorgende sector. We besteden bijzondere aandacht aan kwetsbare groepen zoals laaggeschoolden, allochtonen en 50-plusser.

Om deel te mogen nemen moet je: