FAQ sociale dienstverlening

Wat moet ik doen om hulp te krijgen van het OCMW?

Je neemt contact op met het OCMW van de gemeente waar je verblijft. Indien blijkt dat je een vraag hebt voor de sociale dienst, zal een maatschappelijk werker jou een afspraak geven.

Wat gebeurt er als ik een aanvraag naar financiële steun indien? 

Tijdens het gesprek met de maatschappelijk werker omtrent jouw situatie, kan je een vraag naar steun stellen. Als je een vraag naar financiële steun hebt, dient de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek door te voeren. Na het onderzoek word je aanvraag aan het Bijzonder Comité voor Sociale Dienstverlening voorgelegd. Binnen de maand na je aanvraag zal het OCMW beslissen over je aanvraag. Hierover ontvang je schriftelijk een bericht, waartegen steeds beroep mogelijk is bij de arbeidsrechtbank.

Wanneer kan ik leefloon krijgen?

Jouw recht op leefloon is vastgelegd door de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Om leefloon te kunnen krijgen moet je:

- in België wonen;
- Belg zijn, vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister, erkend vluchteling of staatsloos;
- meerderjarig zijn (of minderjarig maar zwanger);
- over onvoldoende eigen bestaansmiddelen beschikken;
- uw rechten op andere inkomsten uitputten;
- werkbereid zijn;
- alle nodige informatie verstrekken aan het OCMW over uw sociale en financiële situatie.

De maatschappelijk werkers van de sociale dienst nemen jouw aanvraag in ontvangst. Zij doen steeds een sociaal en financieel onderzoek vooraleer het leefloon wordt toegekend, geweigerd of afgeschaft.

Kan ik geld lenen of krijgen van het OCMW als ik schulden heb?

Het OCMW is geen bank of financiële instelling. Dit betekent dan ook dat je geen lening voor een bepaald bedrag kan krijgen.

Ik ben op zoek naar werk. Tot wie kan ik mij richten?

Een inschrijving bij de VDAB is de eerste stap bij je zoektocht naar werk. De VDAB -consulent biedt hulp bij je zoektocht. Indien je in aanmerking komt voor 'het recht op maatschappelijke integratie' of 'leefloon', dan word je binnen de sociale dienst verder geholpen door de dienst trajectbegeleiding. Je trajectbegeleider stippelt met jou het meest gepaste traject uit om tot een tewerkstelling te komen.

Waar kan ik terecht voor de berekening van mijn pensioenbedrag?

De sociale dienst kan je helpen met het invullen van het formulier voor de aanvraag van je pensioenberekening. De berkening zelf gebeurt niet op de sociale dienst. Hiervoor kan je terecht bij de pensioenkas.

Kan budgetbeheer verplicht worden?

Budgetbeheer kan niet opgelegd worden. Het is belangrijk dat je zelf wil werken aan het verbeteren van je financiële situatie. Bij een verkeerd bestedingspatroon kan men je wel eens aanraden om budgetbeheer te vragen. Ook in deze situatie is je persoonlijke motivatie om aan je situatie te werken erg belangrijk.

Als ik in budgetbeheer ga, betaalt het OCMW dan ook mijn schulden?

Bij budgetbeheer worden jouw inkomsten gebruikt om je vaste kosten, huishoudgeld en schulden te betalen. Er worden afbetaalplannen geregeld met de schuldeisers. Deze maandelijkse bedragen worden ook met jouw inkomsten betaald. Het OCMW geeft geen geld om je schulden te betalen. Voor meer info, klik hier.

Wat zijn de voorwaarden om een huurwaarborg te bekomen?

Een aanvraag voor een tussenkomst in de huurwaarborg wordt onderzocht zoals een financiële steunaanvraag.

Bijkomende voorwaarden:

- je vraagt je huurwaarborg vooraf, je mag dus nog niet in de nieuwe woning wonen;
- de huurwaarborg mag het bedrag van 2 maanden huur niet overschrijden;
- bij je aanvraag dien je een ongetekend huurcontract voor te leggen;
- bij toekenning wordt de huurwaarborg enkel op een geblokkeerde rekening gestort.

Ik word uit mijn huis gezet. Heeft het OCMW (tijdelijk) een woning voor mij?

Het OCMW heeft geen crisiswoning of noodwoning. Er wordt samen met jou naar crisisopvang gezocht: dit zijn meestal gemeenschappelijke woningen waar je korte tijd onderdak vindt om vervolgens op zoek te gaan naar nieuwe huisvesting. Het is belangrijk dat je tijdig je woonprobleem komt bespreken zodat er samen met jou naar een oplossing wordt gezocht. Je kan je inschrijven bij de Kantonale Bouwmaatschappij en bij het Sociaal Verhuurkantoor. Op de sociale dienst kan je de 'sleutel tot wonen' bekoemen. Dit is een brochure met woonstaanbiedingen in de ruime omgeving van Hasselt.

Het OCMW heeft toch eigen huizen?

Het OCMW van Heusden-Zolder beschikt enkel over huisvesting voor bepaalde doelgroepen :

- bejaardenwoningen;
- serviceflats;
- asielzoekers LOI.