aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

FAQ buitenschoolse kinderopvang

Kan mijn kind terecht in de opvang als het niet zindelijk is?

Kinderen zijn bij voorkeur zindelijk op het moment dat zij starten met de opvang. Is dit niet het geval, dan melden de ouders dit en worden er afspraken gemaakt met de kinderbegeleiders. De ouders voorzien pampers en reservekledij.

Wat als mijn kind ziek is?

In volgende situaties kunnen kinderen niet worden opgevangen op de kinderopvang:

· Het zieke kind vraagt zo veel aandacht dat de gezondheid of veiligheid van andere kinderen niet meer gegarandeerd kan worden (bv. onophoudelijk huilen,...).

· Het kind niet kan deelnemen aan de normale activiteiten van de opvang.

· Het kind heeft één of meer van de volgende symptomen: diarree, braken, zeer zware hoest, gele huid of geel oogwit.

. Meer dan 38,5° koorts gepaard met keelpijn, braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid of rode huiduitslag.

. Als de andere kinderen risico lopen (bv. een besmettelijke ziekte).

· Als een kind tijdens de opvang ziek wordt, worden de ouders gecontacteerd zodat zij de regelingen kunnen treffen.

· Als een arts moet worden geraadpleegd, dan zijn de kosten van de raadpleging ten laste van de ouders.

· Bij luizen moeten de ouders kunnen bewijzen dat dit probleem behandeld wordt. Is dit niet het geval, dan kan het kind tijdelijk niet naar de opvang komen.

Hoe kan ik een klacht indienen tegen de buitenschoolse kinderopvang?

· Eventuele bemerkingen in verband met de werking kunnen gemeld worden aan de dienstverantwoordelijke of de coördinatoren op het telefoonnummer 011 45 61 58 of via e-mail: kinderopvang@ocmwheusdenzolder.be

· Elke opmerking of klacht kan ook schriftelijk (brief of meldingsformulier), met vermelding van uw persoonlijke gegevens en ondertekend, overgemaakt worden aan: OCMW-voorzitter, St.-Willibrordusplein 4 te 3550 Heusden-Zolder. Elke klacht wordt onderzocht en beantwoord.

· Ouders kunnen zich ook wenden tot de klachtendienst van Kind&Gezin, Hallepoortlaan 24 te 1060 Brussel. tel. 02 533 14 14 - e-mail: klachtendienst@kindengezin.be