aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

aanvragen verwarmingstoelage 2020

Het sociaal verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur, en dit voor een maximum van 1.500 liter brandstof per jaar, per gezin.

De voorwaarden waar je aan moet voldoen:

1.De verwarmingstoelage is enkel voor huisbrandolie, verwarmingspetroleum aan de pomp of bulkpropaangas (niet voor aardgas);

2.De som van het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van al de gezinsleden samen is lager of gelijk aan € 19.105,58 verhoogd met € 3.536,95 per persoon ten laste. Dit zijn dezelfde financiële grenzen die gelden voor het recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering bij het ziekenfonds (WIGW/OMNIO-statuut);

3.Of mensen met een schuldoverlast of mensen die in schuldbemiddeling zijn bij een erkende dienst.

Hoe kan je de verwarmingstoelage aanvragen?

Binnen de 60 dagen na de levering moet je bij het Sociaal Huis jouw aanvraag indienen.

Volgende documenten moet je meebrengen:

1.leveringsfactuur;

2.identiteitskaart;

3.een rekeningnummer (waarop de toelage kan gestort worden);

4.de inkomstenbewijzen van alle gezinsleden (liefst aanslagbiljet personenbelastingen).

Waar en wanneer kan je de verwarmingstoelage aanvragen?

Enkel op afspraak: tel. 011 45 61 50.

Sociaal Huis, St.-Willibrordusplein 4, Heusden-Zolder.

Voor meer info: zie www.ocmwheusdenzolder.be of www.verwarmingsfonds.be

Terug naar alle nieuws