Zitdagvan FOD sociale zekerheid

Vanaf oktober kan je elke tweede dinsdag van de maand tussen 13.30 en 15 uur terecht in het Sociaal Huis voor de zitdag van de FOD sociale zekerheid.
Deze dienst behandelt aanvragen tot erkenning als persoon met een handicap.
Ze bekijken samen met jou waar je recht op hebt (bv. een parkeerkaart, een inkomensvervangende tegemoetkoming of verminderingskaart openbaar vervoer), helpen je met een aanvraag of geven deskundig advies. Een afspraak maken is niet nodig.

Info: Sociaal Huis – 011 45 61 50

Terug naar alle nieuws