privacybeleid

Het gaat om jouw persoonsgegevens !

Posten op sociale media, een getrouwheidskaart aanvragen in een winkel, een online formulier invullen of gewoon deelnemen aan een wedstrijd, is dagelijkse kost geworden. Maar hiermee stuur jij wel iedere keer persoonsgegevens door naar alle mogelijke personen of instellingen, die we meestal de "verwerkingsverantwoordelijke" noemen.

Jij hebt rechten op die doorgestuurde gegevens. Het is belangrijk om dit te weten, zodat je niet voor onprettige verrassingen komt te staan. De nieuwe privacywetgeving (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van toepassing zal zijn, gaat hierin nog verder en legt het accent op nog meer transparantie en controle over jouw gegevens. Deze nieuwe wetgeving versterkt dus de bestaande rechten en voert ook een nieuw recht in, namelijk het recht op de overdraagbaarheid van gegevens.

Het OCMW Heusden-Zolder is sterk begaan met de veiligheid en privacy van de door haar gebruikte informatie van en voor haar burgers, cliënten, lokale mandatarissen, medewerkers en derden die rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komen met het OCMW in het kader van haar wettelijke opdrachten en bestuurlijke dienstverlening.

Heb je een vraag, incidentmelding of klacht over de verwerking of het gebruik van jouw persoonsgegevens door het OCMW, dan meld je dit via info@ocmwheusdenzolder.be
Let wel, we kunnen geen anonieme klachten behandelen.

Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden verwerkt door het OCMW, St.-Willibrordusplein 4 . Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Het OCMW verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en geeft je gegevens niet door aan derden, noch worden ze gebruikt voor Direct Marketing doeleinden.

Toegang tot informatie en rechtzetting

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heb je het recht van inzage, verbetering of wissing van de door jou verstrekte persoonsgegevens of beperking ervan tot de door jou bedoelde verwerking. Alsmede heb je het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor meer info, kun je je wenden tot onze data protection officer via info@ocmwheusdenzolder.be

Je hebt ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

eGovernment

In het kader van het eGovernment decreet van 18 juli 2008 wisselt het OCMW Heusden-Zolder persoonsgegevens uit met andere overheden. De machtigingen die we hiervoor kregen van de Vlaamse Toezichtscommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kun je op haar website raadplegen.

Klikgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest bekeken pagina’s, bijgehouden. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren en zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van de bezoekers. Ook kunnen dergelijke gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kan ons OCMW haar dienstverlening verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

Het OCMW Heusden-Zolder maakt gebruik van de technologie die doorgaans aangeduid wordt met de term "cookies" om de website te beheren en ervoor te zorgen dat hij de juiste functies biedt.

Bijlagen

Contact

Data protection officer: C-smart

Privacybeheer

St.-Willibrordusplein 4
3550 Heusden-Zolder
tel. 011 45 61 50
info@ocmwheusdenzolder.be

Terug naar alle nieuws