aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

zorgoverleg

Wat?

Het zorgoverleg stelt zich tot doel om via overleg en afspraken met al de zorg- en hulpverleners, en met de familie, tot een vlotte samenwerking te komen wat betreft de zorg- en hulpverlening rond een zorgbehoevende in zijn thuissituatie.

Hierbij wordt vooral rekening gehouden met het belang, de wensen en de vrije keuze van de zorgbehoevende zelf.

Het OCMW duidde hiervoor een maatschappelijk werkster aan als overlegcoördinator. Ze staat zowel ten dienste van de zorgbehoevende als van de zorg- en hulpverleners. Indien er door een arts, een verpleegkundige, een familielid, een mantelverzorger of een vrijwilliger een moeilijke thuissituatie wordt gesignaleerd, zal de overlegcoördinator het nodige overleg organiseren met al de betrokkenen. Ze houdt er steeds rekening mee dat de zorgbehoevende zelf kiest op wie hij/zij beroep wenst te doen en dat hij/zij akkoord gaat met het georganiseerde overleg. Tijdens dit overleg wordt gezocht naar de meest aangewezen en mogelijke oplossingen. Er wordt een zorgenplan opgesteld.

De overlegcoördinator blijft nadien het probleem permanent opvolgen en neemt telkens als nodig terug contact op met al de zorg- en hulpverleners.

Contacteer ons

St.-Willibrordusplein 4
3550 Heusden-Zolder
T 011 45 61 50
F 011 45 61 51
Mail ons

Openingsuren

Je kan een afspraak maken via telefoon of mail.