aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

samenwerking

Het OCMW werkt nauw samen met verschillende organisaties, om er samen voor te zorgen dat inwoners ook terecht kunnen bij gespecialiseerde diensten.

Dit gebeurt op verschillende manieren:

  • Organisaties die een lokale vestiging hebben in ons OCMW-gebouw:

    • CAW Limburg met haar werking “gezins- en relationeel welzijnswerk” : www.cawlimburg.be ; je maakt een afspraak via 011 21 20 20

    • CAD met haar werking “ambulante drughulpverlening” en “straathoekwerk”: www.cadlimburg.be ; je maakt een afspraak via 011 27 42 98

  • Organisaties die op systematische wijze zitdagen organiseren in ons OCMW-gebouw:

  • Organisaties die een specifiek aanbod in onze gemeente ontwikkelen: 

    Het OCMW heeft overeenkomsten afgesloten voor specifieke dienstverlening in het kader van geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp, materiële ondersteuning, opvoedingsondersteuning, sociale huisvesting, …