lokaal cliëntoverleg

Wat?

Vele diensten zetten zich in voor het welzijn van de bevolking, zodat er dikwijls meerdere hulpverleners in één zelfde gezin werkzaam zijn, en dit vanuit verschillende invalshoeken.

Soms is het goed dat hulpverleners en cliënt samen overleggen om de geboden hulp beter op elkaar af te stemmen. Het OCMW heeft de taak op zich genomen om in deze moeilijke situaties een aanbod te doen tot het organiseren van een lokaal cliëntoverleg.

Hoe verloopt het overleg?

Een vaste coördinator krijgt via een hulpverlener of via de cliënt de vraag om een overleg te organiseren. Aan de hand van een goede voorbereiding door de betrokken hulpverleners met de cliënt wordt het doel en de agenda van het overleg duidelijk. De coördinator brengt vervolgens alle actoren samen.

Tijdens het overleg worden alle levensdomeinen overlopen en wordt er gekeken waar nood is aan verandering of bijkomende ondersteuning. Er worden samen afspraken gemaakt. Deze worden door de coördinator genoteerd in een verslag.

Tijdens het overleg wordt er ook een spilfiguur aangeduid, die op basis van de goede relatie met de cliënt, het aanspreekpunt wordt voor de cliënt en de andere hulpverleners. Hij waakt ook over het verdere hulpverleningsaanbod.

Meestal is er ook een opvolging van het overleg voorzien. Hierbij is er aandacht voor het nakomen of de bijsturing van de afspraken van het vorige overleg.

Contacteer ons

St.-Willibrordusplein 4
3550 Heusden-Zolder
T 011 45 61 50
F 011 45 61 51
Mail ons

Openingsuren

Je kan een afspraak maken via telefoon of mail.
Ook tijdens de openingsuren kan je langskomen om een afspraak te maken.