project Zonnekind

Wat?

Team Zonnekind bestaat uit twee maatschappelijk werkers die ondersteuning bieden aan kwetsbare gezinnen met kinderen. De medewerkers van Zonnekind  komen altijd op huisbezoek zodat de mensen zich niet telkens naar het OCMW hoeven te verplaatsen.  De gesprekken kunnen uiteraard ook op het OCMW doorgaan.

De ondersteuning wordt bepaald door het gezin zelf.  Het gezin kiest zelf rond welke thema’s er gewerkt wordt of op welke domeinen men veranderingen wil zien bv. huisvesting, tewerkstelling, gezondheid, de kinderen, …
De maatschappelijk werker gaat ook mee naar  bepaalde diensten ter ondersteuning van de ouders bv. oudercontact, overleg met advocaat, gesprekken met andere hulpverleners, … Zonnekind werkt dus echt op vraag en maat van het gezin.

De gezinnen komen bij Zonnekind terecht dankzij doorverwijzers zoals CLB’s en scholen, Kind en Gezin, sociale dienst OCMW, CAW, CGG – Kind in Nood, … Meestal gaat de doorverwijzer samen met iemand van Zonnekind op verkennend huisbezoek. Daarna wordt binnen het team bekeken als er opgestart wordt of niet.

De duur van de begeleiding varieert per gezin. Er wordt niet gewerkt met een maximumtermijn.

Waar kan je terecht?

OCMW – sociale dienst

St. -Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder – tel. 011 45 61 50 socialedienst@ocmwheusdenzolder.be – www.ocmwheusdenzolder.be

Hoe contact nemen?

Je kan een afspraak maken via telefoon of mail.