hulpverlening bij overlijden

Wat?

We begrijpen dat men zich na een overlijden machteloos en verloren voelt.

Het is daarbij soms moeilijk om een uitweg te vinden in de administratieve verplichtingen die met een sterfgeval gepaard gaan. Om de familie bij te staan, kan de sociale dienst een aantal administratieve taken op zich nemen.

Spoedig na het overlijden ontvangt de partner of het inwonend gezinslid een overlijdensbrochure en een kaartje met meldingsdatum van een huisbezoek vanwege de sociale dienst. Als er geen inwonend gezinslid is, kunnen de nabestaanden zelf contact opnemen met de sociale dienst voor een afspraak.

Tijdens het huisbezoek wordt de overlijdensbrochure met o.a. de volgende thema’s overlopen: pensioenen, kinderbijslag, sociale vergoedingen, tegemoetkomingen, ziekenfonds, verzekeringen, bankformaliteiten, aangifte nalatenschap.

In overleg met de familie wordt de verdere hulpverlening afgesproken.

 

Contacteer ons

St.- Willibrordusplein 4
3550 Heusden-Zolder
T 011 45 61 50
F 011 45 61 51
Mail ons